1. RMC Banja Luka Running
USLOVI ČLANSTVA ZA 2019. GODINU

Godišnja članarina 50 KM – po preuzimanju kartice.
Članovi kluba ostvaruju pravo na:
• Člansku karticu;
• Klupsku majicu;
• Uslove grupnih kotizacija za trke po cijeni organizatora;
• Usluge organizacije putovanja u režiji kluba;
• Popuste kod prijatelja kluba za robe i usluge;
• Premium paket za trke u Run&More Community organizaciji po cijeni grupnog Basic paketa;
• Individualni plan priprema za jednu od trka.

2. RMC Banja Luka Running (škola trčanja i grupni trening)
REDOVNI ČLANOVI – USLOVI ČLANSTVA ZA 2019. GODINU

Godišnja obavezujuća članarina za školu i grupne treninge 300 KM /12 mjeseci = 25 KM mjesečno.
REDOVNI ČLANOVI škole trčanja i grupnih treninga ostvaruju pravo na:
• Godišnja članarina (50 KM) – gratis;
• Člansku karticu;
• Klupsku majicu, opremu i poklone sponzora škole trčanja;
• Uslove grupnih kotizacija za trke po cijeni organizatora;
• Usluge organizacije putovanja u režiji kluba;
• Popuste kod prijatelja kluba za robe i usluge;
• Premium paket za trke u Run&More Community organizaciji – gratis;
• Grupne pripreme za trke i grupni treninzi u svim terminima;
• Individualni plan priprema za trku i savjete trenera.

3. RMC Banja Luka Running (škola trčanja i grupni trening)
VANREDNI ČLANOVI – USLOVI ČLANSTVA ZA 2019. GODINU

Godišnja članarina 50 KM – po preuzimanju kartice.
Mjesečna članarina 30 KM mjesec za mjesec.
VANREDNI ČLANOVI škole trčanja i grupnih treninga ostvaruju pravo na:
• Člansku karticu
• Klupsku majicu
• Uslove grupnih kotizacija za trke po cijeni organizatora;
• Usluge organizacije putovanja u režiji kluba;
• Popuste kod prijatelja kluba za robe i usluge;
• Premium paket za trke u Run&More Community organizaciji po cijeni grupnog Basic paketa;
• Grupne pripreme za trke i grupni treninzi u svim terminima;
• Individualni plan priprema za trku i savjete trenera.